health news

เตือนภัยจากแสงแดด

สถาบันโรคผิวหนัง ชี้แสงแดดมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ถ้าได้รับในปริมาณมากเกินไปก่อให้เกิดอันตราย แนะวิธีป้องกันและดูแลผิวหนังที่ถูกวิธี แสงแดด มีความสำคัญในการสร้างวิตามินดี ซึ่งเป็นวิตามินที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระดูก หากร่างกายไม่ได้รับแสงแดดอาจทำให้เกิดโรคกระดูกอ่อน แต่ถ้าได้รับแสงแดดน้อยเกินไปอาจมีปัญหานอนไม่หลับ หรือภาวะซึมเศร้าได้ ช่วงเวลาที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังมากที่สุด (more…)

By admin, ago